Hjem > Kontingent

Kontingent

 

Kontingent udgør for 2016 - 1.500 kr.

Budget - se under regnskab.


Indbetaling:

§ 4. stk. 2.
Kontingent, der ikke beregnes for mindre dele end et år, skal indbetales til kassereren én gang årligt inden udgangen af maj måned.
I tilfælde af for sen indbetaling udsendes en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr., inden sagen efter omstændighederne overgives til retslig inkasso.

 

Bank:

Foreningens konto i Handelsbanken: 6485 0002004122