Hyldebo

Hyldebo

 Loppemarked Odden skole

Loppemarked

4. august klokken 10 til 15 arrangerede Odden Skoles Venner loppemarked. Før 10 var marken over for skolen fyldt med biler og flere hundrede stod i kø for at blive lukket ind  i skolegården. Efter omsætningen at dømme, var det igen i år en succes - som skolens elever får glæde af.


Generalforsamling afholdt 21. apr. 2018

Generalforsamling

Det var en god generalforsamling, der sluttede kl. 10.45. Der mødte ikke så mange, men der var en fin stemning.    
Indkaldelse  -  Regnskab - Beretning - Referat


Brandfare

brandfare

Pas på! når du bruger åben ild i det fri. Link

Stormen Ingolf 29.10.2017

Så er Ingolf overstået, og det ser ud til, at den har
kastet en del ral ind på stranden ud for HS 18 – 26,
det gør nok stranden bedre at køre på. :-)

Venlig hilsen
Niels Bülow
Kasserer

Strand efter Urd

Hyldebo Strandvej

På bestyrelsesmødet den 29. juli har bestyrelsen diskuteret mulige løsninger for strandgrundejernes adgangsvej til deres grunde.

Bestyrelsens holdning er at der skal etableres et hjulspor - tilbagetrukket fra stranden - der går henover de berørte grunde - og på den måde sikrer en privat adgangsvej til hver enkelt grund.

Det skal bemærkes at der med denne tilkendegivelse - IKKE er taget stilling til den økonomiske side af sagen.

Bestyrelsen afventer nyt fra Strandgrundejerne.

pbv
Erik Johansen
Formand


Olgas åbningstider


Åben
Læs mere her


Den lille grønne Link2018 DLG


   Grundejerforeningen har igennem en fond i kommunen fået penge til at købe borde og bænke ved stranden til glæde for alle.

Der er nu opsat to sæt i begge ender af vort strandstykke. I den sydlige ende er sættet opsat på den sidst rest af foreningens matrikel ved stranden, og i den nordlige ende har Niels Bülow afgivet jord til det andet sæt, lige bag den bestående bænk.

Det bliver dejligt, når vi til næste år kan nyde at bruge disse nye samlingssteder! (2016)


Få besked på sms ved ekstremt vejr.

Kommunenyt: Både ejere af sommerhuse og helårshuse kan nu modtage et varsel, hvis der er risiko for oversvømmelse eller skybrud, som kan medføre skader på deres ejendomme.

Læs mere her Link


Hjertestarter

Se Falcks instruktionsfilm

 

Førstehjælp: Læg en bevidstløs i sideleje - her

Sådan redder du liv med en hjertestarter - her

Om hjertemassage og kunstigt åndedræt - her

Bestil brochure om hjertestart - her

 

 

 

 

Makrelfestival

Makrelfestival 17.-19. august 


Søværnet holder Åbent Hus

Åbent hus

Søværnets Våbenskole holder åbent hus den 18. august kl. 10-16. Læs invitationen her


Mindeord

Knud Rasmussen

Knud Rasmussen, Lærkekrogen 18 er afgået
ved døden.

Knud har I 4 år udført et fornemt arbejde som
kasserer for Grundejerforeningen Hyldebo, indtil han stoppede I 2017.

Han var derudover kasserer for Digelaget Gniben.

Knud har altid med stor interesse deltaget I vor forening, og har nydt sommerhuset og naturen på Odden. Knud var et venligt og hjælpsomt menneske, altid parat til en god snak og meget gæstfri.

Vi vil savne ham.

Knud døde pludseligt i fredags.

Begravelsen finder sted fredag den 20. april kl. 1300 fra Uggeløse Kirke, Lynge.

Vore tanker går til Sanne og familien.

Æret være hans minde.


Odsherred kommune inviterer

Odsherred er Danmarks største sommerhus kommune med knap 27.000 sommerhuse; derfor er dialogen mellem kommunen og sommerhusejerne en vigtig opgave.
I den seneste valgperiode var der nedsat et udvalg med seks sommerhusrepræsentanter og 3 politikere. Nu skal dialogen mellem sommerhusejere og kommunen i denne valgperiode være mere direkte. Der inviteres på denne baggrund til 2-3 årlige møder, hvor alle kommunens sommerhusejere inviteresLink


Påske

Kunst 2018

Kære grundejer i Hyldebo         24.10.2017

Jeg har sendt nedenstående mail til alle grundejere på foreningens distributionsliste.
Hvis du har modtaget mailen, bedes du besvare den. hvis du ikke allerede har gjort det.
Hvis du IKKE har modtaget mailen, bedes du sende en mail til mig, så du kan komme med på distributionslisten.
Venlig hilsen
Niels Bülow
Mail: niels.bulow.mail@gmail.com

mail

 Genbrugsstationen

  Åbningstider 2017

1/11 – 31/3

1/4 - 31/10

  Mandag

Lukket

7 - 16

  Tirsdag

Lukket

7 - 16

  Onsdag

9 - 18

7 - 18

  Torsdag

Lukket

7 - 16

  Fredag

8 - 16

7 - 16

  Lørdag

8 - 16

8 - 16

  Søndag

8 - 16

8 - 16

  Helligdage

8 - 16

8 - 16

Lukket: 24., 25., 26., 31. dec. – 1./1. – 1./5. – 5./6.


Udflugter - ture mv.

Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link


Følg skibstrafikkenLink


Stenlejerne

Stenlejerne

Læs om 75 års gravning efter sten nord for Gnibenvej. Link